Roseboom

Roseboom richt zich op werken in de grond-weg en waterbouw, horizontaal en verticaal transport, aanleg van warmtenetwerken, saneringen en sloopwerken. Op 28 mei 2020 bestaat ons familiebedrijf 75 jaar! Dit vieren we met de opening van het nieuwe hoofdkantoor in Ede. Daarnaast hebben we sinds 2019 vestigingen in Spijkenisse en Farmsum.

Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen

Roseboom  is een betrouwbare partner voor de woon-,werk- en leefomgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en transport. Daarbij zijn infra, energie, transport, sloop en sanering onze vijf speerpunten. Wij leveren datgene waar we zelf achter kunnen staan.

Duurzame ontwikkeling

 Roseboom heeft oog voor de huidige sociale en duurzame ontwikkelingen. Daarnaast staat een milieuvriendelijke leef- en werkomgeving bij ons hoog in het vaandel, zowel voor onze relaties als onze eigen mensen. Wij streven een reductie van de CO2-uitstoot na. Daarvoor is de CO2-prestatieladder ingevoerd en wordt zowel interne als externe bewustwording bevorderd. Inmiddels is Roseboom gecertificeerd voor trede 4 van de CO2-prestatieladder.

Werkomgeving 

Boven alles dient de werkomgeving veilig te zijn! Dat geldt zowel voor de directe omwonenden, passanten, onze klanten als voor onze eigen medewerkers. Roseboom werkt volgens de bedrijfscode die voldoet aan de eisen van de SBIB (Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid). Alle werkzaamheden worden uitgevoerd zoals deze vastgelegd zijn in het operationele zorgsysteem dat in overeenstemming is met ISO 9001.

Warmtenet

Roseboom speelt een actieve rol binnen de aanleg van warmtenetwerken. Daarbij verzorgen wij de aanleg van het warmteleidingentracé. Omdat er in Nederland steeds meer vraag is naar duurzame energie en de komende jaren de eerste stadswijken van het aardgas af gaan, hebben we besloten om Warmtebedrijf Roseboom op te richten, een bedrijf dat een steeds belangrijkere rol binnen ons concern zal gaan vervullen.

Masterpiece 

Met Masterpiece willen wij ons vooral richten op Noord-Nederland en samenwerken op het gebied van werkzaamheden die we samen met onze partners aan kunnen pakken . Voor Roseboom ligt daarbij de nadruk op de vraag vanuit de markt.