Onze kracht

Industriële oplossingen

Het Masterpiece bedrijvencluster biedt een vernieuwend pakket van producten en diensten.

Samenwerkende specialisten uit onze bedrijvencluster weten elkaar steeds vaker te vinden om voor de industrie de juiste oplossingen te vinden en deze goed op elkaar af te stemmen. In de onderstaande voorbeelden en daadwerkelijk uitgevoerde casussen wordt de kracht van verbinding duidelijk. De specialisten delen hun ervaring en de meerwaarde die dit had voor hun bedrijf. Kortom MASTERPIECE is een cluster met know how als je vastloopt.

Casussen

Na een grote brand bij een energieleverancier, die door middel van verbranding van houtsnippers energie levert aan diverse industriële bedrijven, is Corocor Technische Reconditionering ingeschakeld om het totale gebouw en ook de technische installaties in oude staat terug te brengen.

Tijdens de technische reconditionering bleek dat er een aantal elektromotoren een inwendige inspectie nodig hadden om een idee te verkrijgen van de status hiervan. Een partner binnen het Masterpiece cluster, Elektromotoren Emmen-Delfzijl, is hiervoor  ingeschakeld. Mede daardoor kon dit snel en adequaat worden ingevuld zodat het totale reconditioneringsproces geen stagnatie zou ondervinden. De uitgevallen productielijnen konden daarna dan ook snel weer in gebruik worden genomen.

Corocor Technische Reconditionering is gevraagd voor het aanbieden van een onderhoudscontract voor het reinigen en reviseren van metaalbewerkingmachines.

Het reinigen konden wij als Corocor aanbieden en via Hydraukom, één van onze partners binnen het cluster Masterpiece, konden wij het reviseren van de machines aanbieden.

Door een grote klant is aangegeven dat er behoefte bestaat aan verlading. Bij een bezoek aan de klant blijkt, dat ze het gehele project extern willen afgeven en laten uitvoeren. Dit betekent onder andere het inmeten van de huidige installatie, de levering van benodigde materialen, waaronder de Slangenlaadarm (waarmee tankwagens worden geladen) en het plaatsen van alle onderdelen. Daarnaast vraagt de klant ook om de complete montage te verzorgen.

De samenwerking die we met onze Masterpiece partners gevonden hebben is dat NMF Techniek het project implementeert en zorgdraagt voor afstemming en bewaking van de activiteiten en de voortgang hiervan (NMF Techniek was het eerste aanspreekpunt van de klant). Tevens verzorgt NMF Techniek de levering van de Slangenlaadarm en diverse andere componenten. Emmtec Services verricht het inmeten van de omgeving en Hydraukom verzorgt de technische service en neemt het plaatsen van alle onderdelen voor zijn rekening.

Voordeel voor de klant: één aanspreekpunt en complete ontzorging.

gereserveerd voor casus 4